Hanke
Kehittämishanke - 205516

Paikan hengessä -taidekasvatushanke

Saarijärvi-Seura r.y.

31.07.2022 - 27.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Paikan hengessä -yhteisötaidehankkeen avulla tuetaan ja monipuolistetaan saarijärveläisten lasten ja nuorten taiteen tekemistä ja taidekasvatusta. Hankkeen myötä toteutetaan Saarijärven uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen tilaan - nuorten paikkaan - nuorten hengessä rakentuva teos. Intensiivisesti reilun vuoden aikana toteuttavalla hankkeella edistetään ja tuetaan lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja kannustetaan yhdessä tekemiseen: siten edistetään hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. Teoksen toteutuksen myötä hankkeella lisätään sekä taajamassa että haja-asutusalueella asuvien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tasapuolisesti. Uusi koulu- ja kulttuurikeskus tulee olemaan kaikkien kaupunkilaisten käytössä. Nuorten luoma teos kertoo paikan hengestä kaikille. Kunnioitus paikkaa kohtaan kasvaa oman käden jäljen avulla, ja yhteisöllinen taiteen tekeminen avaa tutkimaan tilaa syvällisemmin. Paikan hengessä -hanke korostaa omia juuria ja lähtökohtia. Saarijärveläinen taiteen tekemisen identiteetti toimii ikään kuin kasvattajaseurana: saarijärveläiset nuoret saavat yhteisöllisen tekemisen kautta lähtökohdan sekä taiteen tekemiseen että kokemiseen – yhdessä. Se on paikan henkeä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

205516

Aloituspäivämäärä

31.07.2022

Loppumispäivämäärä

27.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt