Hanke
Kehittämishanke - 84101

PÄMÄ – Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa Pohjoiseen Keski-Suomeen

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

28.02.2019 - 18.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

PÄMÄ-hankkeen tavoitteena on välittää tietoa maaseudun erilaisista liiketoimintamalleista Pohjoiseen Keski-Suomeen, aktivoida alueen yrittäjiä luomaan uutta liiketoimintaa sekä kehittää ja luoda uusia yrittäjien verkostoja. Kohderyhmänä ovat uudesta maaseudun liiketoiminnasta ja tuotantosuunnan muuttamisesta kiinnostuneet Pohjoisen Keski-Suomen maatilayrittäjät, muut maaseudun yrittäjät sekä uudesta liiketoiminnasta maaseudulla haaveilevat tulevat yrittäjät. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan viitenä työpakettina. Aluksi kontaktoidaan ja haastatellaan maaseudun uusista liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneita yrittäjiä Pohjoisesta Keski-Suomesta. Haastattelujen yhteydessä kartoitetaan yrittäjien tilanne, mahdollisuudet ja kiinnostavat liiketoiminta-aiheet. Infotilaisuuksissa ja työpajoissa välitetään tietoa maaseudun liiketoimintamahdollisuuksista, joita voivat olla erilaiset maaseudun tuotteet, palvelut ja innovaatiot, sekä aktivoidaan yrittäjiä kohti uutta liiketoimintaa ja luodaan yrittäjäverkostoja. Lisäksi pilotoidaan Trigenda® -korttien käyttöä yrittäjien ideoiden yhdistämiseen ja yhteistyön virittämiseen . Hankkeessa myös kokeillaan liiketoimintatiluskierroksia, jossa yrittäjille etsitään uusia ajatuksia ja mahdollisuuksia oman tilansa kehittämiseen. Hankkeessa hyödynnetään EU:n Itämeristrategian lippulaivahankkeen RDI2Club-hankkeen kehittämää verkkoalustaa viestintäkanavana ja yhteistyöalustana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84101

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

18.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt