Hanke
Kehittämishanke - 11960

PANTA – Porotalouden digitalisoituminen

Lapin Yliopisto

01.11.2015 - 22.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa toteutetaan kattava selvitystyö porotyön kannattavuuden kehittämisestä digitaalisten toimintaympäristöjen avulla. Hankkeessa kartoitetaan porotalouden käytössä olevia paikkatiedon sovellustapoja ja yleisiä teknisiä ratkaisuja sekä paikannusteknologian hyödyntämismenetelmiä niin poronhoitotyön riskienhallinnassa kuin petovahinkojen ehkäisyssä. Selvitystyö toteutetaan kirjallisuuskatsausten, haastattelututkimuksen, kenttätutkimuksen ja osallistuvan havainnoinnin keinoin. Kenttätutkimuksessa toteutetaan kattava puhelinverkkojen peittävyysmittaus Kemin-Sompion paliskunnan alueella. Hankkeen aikana luodaan yhteistyöverkosto poronhoidon eri toimijoiden, koulutusorganisaatioiden sekä tutkimuslaitosten välille. Hanke on vahvasti elinkeinolähtöinen ja tuottaa porotalouden käyttöön sovellettavaa tietoa nykyisistä teknisistä sovelluksista sekä luo katsauksen tulevaisuuden teknologisiin sovelluksiin ja työmenetelmiin. Hanke toteutetaan Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyönä. Kemin-Sompion, Näkkälän ja Poikajärven paliskunnat toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina, joiden alueella selvitystyö toteutetaan. Selvitystyön lopputuloksena laaditaan kattava selvitysraportti ja jatkohankesuunnitelma porotalouden kannattavuuden kehittämisen malleista digitaalisten toimintaympäristöjen avulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

11960

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

22.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt