Hanke
Utvecklingsprojekt - 11960

PANTA – Porotalouden digitalisoituminen

Lapin Yliopisto

01.11.2015 - 22.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa toteutetaan kattava selvitystyö porotyön kannattavuuden kehittämisestä digitaalisten toimintaympäristöjen avulla. Hankkeessa kartoitetaan porotalouden käytössä olevia paikkatiedon sovellustapoja ja yleisiä teknisiä ratkaisuja sekä paikannusteknologian hyödyntämismenetelmiä niin poronhoitotyön riskienhallinnassa kuin petovahinkojen ehkäisyssä. Selvitystyö toteutetaan kirjallisuuskatsausten, haastattelututkimuksen, kenttätutkimuksen ja osallistuvan havainnoinnin keinoin. Kenttätutkimuksessa toteutetaan kattava puhelinverkkojen peittävyysmittaus Kemin-Sompion paliskunnan alueella. Hankkeen aikana luodaan yhteistyöverkosto poronhoidon eri toimijoiden, koulutusorganisaatioiden sekä tutkimuslaitosten välille. Hanke on vahvasti elinkeinolähtöinen ja tuottaa porotalouden käyttöön sovellettavaa tietoa nykyisistä teknisistä sovelluksista sekä luo katsauksen tulevaisuuden teknologisiin sovelluksiin ja työmenetelmiin. Hanke toteutetaan Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyönä. Kemin-Sompion, Näkkälän ja Poikajärven paliskunnat toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina, joiden alueella selvitystyö toteutetaan. Selvitystyön lopputuloksena laaditaan kattava selvitysraportti ja jatkohankesuunnitelma porotalouden kannattavuuden kehittämisen malleista digitaalisten toimintaympäristöjen avulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

11960

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

22.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
ren

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt