Projekt
Utvecklingsprojekt - 11960

PANTA – Porotalouden digitalisoituminen

Lapin Yliopisto

01.11.2015 - 22.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa toteutetaan kattava selvitystyö porotyön kannattavuuden kehittämisestä digitaalisten toimintaympäristöjen avulla. Hankkeessa kartoitetaan porotalouden käytössä olevia paikkatiedon sovellustapoja ja yleisiä teknisiä ratkaisuja sekä paikannusteknologian hyödyntämismenetelmiä niin poronhoitotyön riskienhallinnassa kuin petovahinkojen ehkäisyssä. Selvitystyö toteutetaan kirjallisuuskatsausten, haastattelututkimuksen, kenttätutkimuksen ja osallistuvan havainnoinnin keinoin. Kenttätutkimuksessa toteutetaan kattava puhelinverkkojen peittävyysmittaus Kemin-Sompion paliskunnan alueella. Hankkeen aikana luodaan yhteistyöverkosto poronhoidon eri toimijoiden, koulutusorganisaatioiden sekä tutkimuslaitosten välille. Hanke on vahvasti elinkeinolähtöinen ja tuottaa porotalouden käyttöön sovellettavaa tietoa nykyisistä teknisistä sovelluksista sekä luo katsauksen tulevaisuuden teknologisiin sovelluksiin ja työmenetelmiin. Hanke toteutetaan Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyönä. Kemin-Sompion, Näkkälän ja Poikajärven paliskunnat toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina, joiden alueella selvitystyö toteutetaan. Selvitystyön lopputuloksena laaditaan kattava selvitysraportti ja jatkohankesuunnitelma porotalouden kannattavuuden kehittämisen malleista digitaalisten toimintaympäristöjen avulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

11960

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

22.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner