Hanke
Kehittämishanke - 113794

Parempi Pajot 20-21 hanke

Karelia Folk ry

31.12.2019 - 26.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Se että Pajot teeman alla ollaan järjestämässä hanketta jo neljättä kertaa kertoo karjalaisuutemme, karjalan kielen ja karjalaisen identiteetin elinvoimaisuudesta. Karjalan kielen kansanmusiikin ja kulttuurin tarjonta laajenee Karelia Folk ry:n Parempi Pajot 20-21 -hankkeessa käsittämään yhä useammat kylät tavoittaen yhä useampia ihmisiä. Paitsi että hanke kokoaa yhteen suomessa karjalaa äidinkielenään puhuvia evakoita ja heidän jälkeläisiä se tarjoaa myös karjalankielen ja nykykansanmusiikin harrastamis ja oppimisalustan kaikille kiinnostuneille, jopa niin että asuinpaikalla tai maalla ei ole väliä. Tätä tehdessä hankkeessa käynnistyy uusia oppilaitosyhteistyömalleja. Käytännön kieliharjoittelupaikat antavat karjalan kielen opiskelijoille kaivattua motivaatiota ja kielen opiskelu tulee kiinnostavammaksi. Hanke auttaa ja tukee ihmistä ymmärtämään karjalaisuuttaan, juuriaan, kotimaakuntaansa ja ehkä isovanhempiensa puhumaa karjalan kieltä. Tuomme hankkeen toimilla kenen tahansa ulottuville mahdollisuuden lähteä Karelia Folkin mukana tekemään musiikkia, kuvaamaan kotikuntaa, tutkimaan alueen kulttuuria ja alkuperäiskieltä uudella tavalla. Hankkeessa rohkaistaan ihmisiä muistamaan juurensa ja ihmisiä innostetaan kertomaan eri tavoilla juuristaan ja karjalaisuudestaan. Hanke kasvattaa kahden puolen rajaa toimivaa, vaikuttavien karjalaistoimijoiden verkostoa. Hanke työllistää maakunnan järjestö- ja kulttuuriammattilaisia sekä antaa karjalaisuudesta ammentaville taiteilijoille esiintymismahdollisuuksia maakuntaikierroksilla järjestettävissä kylätapahtumissa, Karjalan kieltä ja musiikkia kursseilla sekä Pajot - Karjalaiset Musiikkipäivät tapahtumissa. Hanke tuottaa yhteisöllistä tekemistä osallistaen yhteisöjä sekä yksittäisiä kansalaisia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

113794

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

26.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt