Projekt
Utvecklingsprojekt - 113794

Parempi Pajot 20-21 hanke

Karelia Folk ry

01.01.2020 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Se että Pajot teeman alla ollaan järjestämässä hanketta jo neljättä kertaa kertoo karjalaisuutemme, karjalan kielen ja karjalaisen identiteetin elinvoimaisuudesta. Karjalan kielen kansanmusiikin ja kulttuurin tarjonta laajenee Karelia Folk ry:n Parempi Pajot 20-21 -hankkeessa käsittämään yhä useammat kylät tavoittaen yhä useampia ihmisiä. Paitsi että hanke kokoaa yhteen suomessa karjalaa äidinkielenään puhuvia evakoita ja heidän jälkeläisiä se tarjoaa myös karjalankielen ja nykykansanmusiikin harrastamis ja oppimisalustan kaikille kiinnostuneille, jopa niin että asuinpaikalla tai maalla ei ole väliä. Tätä tehdessä hankkeessa käynnistyy uusia oppilaitosyhteistyömalleja. Käytännön kieliharjoittelupaikat antavat karjalan kielen opiskelijoille kaivattua motivaatiota ja kielen opiskelu tulee kiinnostavammaksi. Hanke auttaa ja tukee ihmistä ymmärtämään karjalaisuuttaan, juuriaan, kotimaakuntaansa ja ehkä isovanhempiensa puhumaa karjalan kieltä. Tuomme hankkeen toimilla kenen tahansa ulottuville mahdollisuuden lähteä Karelia Folkin mukana tekemään musiikkia, kuvaamaan kotikuntaa, tutkimaan alueen kulttuuria ja alkuperäiskieltä uudella tavalla. Hankkeessa rohkaistaan ihmisiä muistamaan juurensa ja ihmisiä innostetaan kertomaan eri tavoilla juuristaan ja karjalaisuudestaan. Hanke kasvattaa kahden puolen rajaa toimivaa, vaikuttavien karjalaistoimijoiden verkostoa. Hanke työllistää maakunnan järjestö- ja kulttuuriammattilaisia sekä antaa karjalaisuudesta ammentaville taiteilijoille esiintymismahdollisuuksia maakuntaikierroksilla järjestettävissä kylätapahtumissa, Karjalan kieltä ja musiikkia kursseilla sekä Pajot - Karjalaiset Musiikkipäivät tapahtumissa. Hanke tuottaa yhteisöllistä tekemistä osallistaen yhteisöjä sekä yksittäisiä kansalaisia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

113794

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner