Hanke
Investointihanke - 264205

Pärnävaaran Koiraurheilukeskuksen toiminnan kehittäminen

Kiinteistöosakeyhtiö Pärnävaaran koiraurheilukeskus Oy

- 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Joensuun Agilityurheilijoiden omistama Pärnävaaran Koiraurheilukeskus on suurin yhtenäinen toimintatila (lämmitetty ympärivuotisessa käytössä oleva hallirakennus 1 600 m2, ulkokenttä ja piha-alue) Joensuun seudulla/Pohjois-Karjalassa, jota toimialan harrastajat ja voivat vuokrata myös omaan toimintaansa. Pärnävaaran Koiraurheilukeskus on toiminut vuodesta 2012 lähtien. Joensuun Agilityurheilijoiden ja koiraurheilukeskuksen toiminta toteutetaan täysin vapaaehtoistyönä. Hankkeen aikana investoidaan Pärnävaaran Koiraurheilukeskuksen sosiaalitilat sekä tähän tarvittava kiinteistö- ja kunnallistekniikka. Aiemmin käyttäjät ovat voineet hyödyntää Pärnävaaran alueen yleisessä käytössä olevia sosiaalitiloja. Nyt tämä mahdollisuus poistuu 1.12.2023 alkaen. Lisäksi Pärnävaaran alueen siirtyessä kokonaisuudessaan Liperin kunnalle on kunnan puolesta tullut vaade rakentaa koiraurheilutoiminnalle omat sosiaalitilat. Investoinnit mahdollistavat hallin ja toiminta-alueen käytön myös 1.12.2023 jälkeen. Hankkeen vaikutukset kohdentuvat laajasti koira-alan harrastajiin ja kilpailijoihin. Lisäksi alueella tehtävän eri toimijoiden yhteistyön kautta hankkeen välilliset vaikutukset koskevat kaikkia aluetta käyttäviä toimijoita. Koiraurheilukeskuksen käyttäjät ovat suurin toimijaryhmä Pärnävaaran alueella. Koiraurheilukeskuksen toiminnan säilyminen alueella ja sen toimintaedellytysten kehittäminen luo pohjaa alueen muiden toimintojen kehittämiselle. Hanke toteutetaan 16.10.2023-31.8.2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

264205

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt