Hanke
Investointihanke - 256911

Piippolan Vaarin Leikkipuisto – hanke

Piippolan kyläyhdistys ry

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankeen toteuttajana toimii Piippolan Kyläyhdistys ry, joka on voittoa tavoittelematon kyläyhdistys. Kyläyhdistys osallistuu kylän kehittämistoimintaan, suunnittelee ja järjestää asukkaiden viihtyvyyttä lisääviä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita, tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä kunnan, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Leikkipuistohankeen toimenpiteinä toteutuksen osalta luodaan laajasti yhteistyöverkostoa paikkallisten toimijoiden kanssa. Hankeen rahoitus muodostuu kyläyhdistyksen varainkeruun, lahjoitusten ja hankerahoituksen kautta. Kyläyhdistyksen yhteisöllisyys tuo mukanaan talkootyövoimaa kattamaan työkustannuksia. Tavoitteena on toteuttaa Piippolan kylälle nykypäivän turvallisuusvaatimuksia noudattava ja lapsiperheitä palveleva leikkipuisto. Ulkoleikkipuisto edistää hyvinvointia, kehittäen tasapainoa sekä motoriikkaa kaiken ikäisillä lapsilla ja mahdollistaa kotona lasten kanssa oleville vanhemmille kohtaamispaikan kylän pinnassa. Tarkoituksena on luoda mahdollisuus kohdata muita lapsiperheitä ja kuntalaisia arkena. Kohtaamiset leikkipuistossa lisäävät lapsiperheiden hyvinvointia, tarjoten vanhemmille vertaistukea ja lapsille arkeen mielekästä tekemistä. Luomme kyläyhteisön lapsiperheille kohtaamispaikan. Leikkipuisto myös tukee kotouttamista sekä auttaa juurtumaan uuteen yhteisöön. Leikkipuisto tekee kylästä entistä elinvoimaisemman, parantaa kylän asumisviihtyvyyttä sekä kasvattaa kylän vetovoimaisuutta lapsiperheiden keskuudessa. Haluammehan taata monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, jotta perheet pysyvät Piippolassa. Leikkipuistohanke luo myös yhteistyötä eri toimialojen kesken, sekä vahvistaa kylän voimavaroja, luo verkostoja naapurikyliin sekä mahdollistaa kylälle laajemmassa mittakaavassa jatkumon hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Leikkipuistohankeen toteutusalue: Siikalatvan kunnan, Piippolan kylän kylätaajassa. Toteutusaika syksy 2023 - kesä 2025, syksyn 2023 aikana tehdään pohjatöitä ja kesälle 2024 avajaiset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256911

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt