Projekt
Investeringsprojekt - 256911

Piippolan Vaarin Leikkipuisto – hanke

Piippolan kyläyhdistys ry

- 30.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankeen toteuttajana toimii Piippolan Kyläyhdistys ry, joka on voittoa tavoittelematon kyläyhdistys. Kyläyhdistys osallistuu kylän kehittämistoimintaan, suunnittelee ja järjestää asukkaiden viihtyvyyttä lisääviä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita, tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä kunnan, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Leikkipuistohankeen toimenpiteinä toteutuksen osalta luodaan laajasti yhteistyöverkostoa paikkallisten toimijoiden kanssa. Hankeen rahoitus muodostuu kyläyhdistyksen varainkeruun, lahjoitusten ja hankerahoituksen kautta. Kyläyhdistyksen yhteisöllisyys tuo mukanaan talkootyövoimaa kattamaan työkustannuksia. Tavoitteena on toteuttaa Piippolan kylälle nykypäivän turvallisuusvaatimuksia noudattava ja lapsiperheitä palveleva leikkipuisto. Ulkoleikkipuisto edistää hyvinvointia, kehittäen tasapainoa sekä motoriikkaa kaiken ikäisillä lapsilla ja mahdollistaa kotona lasten kanssa oleville vanhemmille kohtaamispaikan kylän pinnassa. Tarkoituksena on luoda mahdollisuus kohdata muita lapsiperheitä ja kuntalaisia arkena. Kohtaamiset leikkipuistossa lisäävät lapsiperheiden hyvinvointia, tarjoten vanhemmille vertaistukea ja lapsille arkeen mielekästä tekemistä. Luomme kyläyhteisön lapsiperheille kohtaamispaikan. Leikkipuisto myös tukee kotouttamista sekä auttaa juurtumaan uuteen yhteisöön. Leikkipuisto tekee kylästä entistä elinvoimaisemman, parantaa kylän asumisviihtyvyyttä sekä kasvattaa kylän vetovoimaisuutta lapsiperheiden keskuudessa. Haluammehan taata monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, jotta perheet pysyvät Piippolassa. Leikkipuistohanke luo myös yhteistyötä eri toimialojen kesken, sekä vahvistaa kylän voimavaroja, luo verkostoja naapurikyliin sekä mahdollistaa kylälle laajemmassa mittakaavassa jatkumon hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Leikkipuistohankeen toteutusalue: Siikalatvan kunnan, Piippolan kylän kylätaajassa. Toteutusaika syksy 2023 - kesä 2025, syksyn 2023 aikana tehdään pohjatöitä ja kesälle 2024 avajaiset.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

256911

Slutdatum

30.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner