Hanke
Kehittämishanke - 8560

Pilketoiminnan kehittäminen

Aluekehityssäätiö sr

30.11.2015 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Eri tahojen (kuten esimerkiksi Oulun Yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Kainuun bioenergiaohjelman 2011-2015) selvitysten mukaan Kainuussa ja koko Itä-Suomessa on enemmän metsäbioenergiaa saatavilla kuin mitä sitä hyödynnetään käytettäväksi. Yhdeksi isoksi bioenergiavarannoksi nähdään pilketuotteet, joita ei ole osattu hyödyntää riittävästi, isommassa mittasuhteessa. Pilketuotannon lisääminen ja tuotteiden ulosvienti Kainuun alueelta hyödyttäisi kuntia lisääntyvänä verotuloina sekä nostaisi metsänomistajien ja koneyrittäjien liikevaihtoa ja lisäisi työpaikkoja. Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää kuinka Kainuun runsas pilkevaranto voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin lisäämällä sen markkinapotentiaalia Pohjois-Norjaan, Suomen kasvukeskuksiin ja Euroopan markkinoille. Esiselvitys tehdään kokoamalla yhteen kaikki halukkaat kainuulaiset pilketoimijat ja selvittämällä heidän kiinnostuksensa verkostoitumiseen sekä uuteen yhteiseen liiketoimintaan. Esiselvityksessä tehdään kattavat kattavat koko pilkeliiketoimintaan liittyvästä toimintaketjusta. Tämän esiselvityshankkeen tuloksena on parhaimmillaan uudenlainen liiketoimintamalli, johon kuuluvat alueen kaikki halukkaat pilkeyrittäjät. Tuloksena on selvitys kuinka realistinen mahdollisuus on muuttaa pilkkeiden nykyinen harrastelijamainen tuotanto aidoksi liiketoiminnaksi, josta hyötyvät niin pilkeyrittäjät, maakunta kuin yhteiskunta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8560

Aloituspäivämäärä

30.11.2015

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt