Projekt
Utvecklingsprojekt - 8560

Pilketoiminnan kehittäminen

Aluekehityssäätiö sr

30.11.2015 - 22.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Eri tahojen (kuten esimerkiksi Oulun Yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Kainuun bioenergiaohjelman 2011-2015) selvitysten mukaan Kainuussa ja koko Itä-Suomessa on enemmän metsäbioenergiaa saatavilla kuin mitä sitä hyödynnetään käytettäväksi. Yhdeksi isoksi bioenergiavarannoksi nähdään pilketuotteet, joita ei ole osattu hyödyntää riittävästi, isommassa mittasuhteessa. Pilketuotannon lisääminen ja tuotteiden ulosvienti Kainuun alueelta hyödyttäisi kuntia lisääntyvänä verotuloina sekä nostaisi metsänomistajien ja koneyrittäjien liikevaihtoa ja lisäisi työpaikkoja. Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää kuinka Kainuun runsas pilkevaranto voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin lisäämällä sen markkinapotentiaalia Pohjois-Norjaan, Suomen kasvukeskuksiin ja Euroopan markkinoille. Esiselvitys tehdään kokoamalla yhteen kaikki halukkaat kainuulaiset pilketoimijat ja selvittämällä heidän kiinnostuksensa verkostoitumiseen sekä uuteen yhteiseen liiketoimintaan. Esiselvityksessä tehdään kattavat kattavat koko pilkeliiketoimintaan liittyvästä toimintaketjusta. Tämän esiselvityshankkeen tuloksena on parhaimmillaan uudenlainen liiketoimintamalli, johon kuuluvat alueen kaikki halukkaat pilkeyrittäjät. Tuloksena on selvitys kuinka realistinen mahdollisuus on muuttaa pilkkeiden nykyinen harrastelijamainen tuotanto aidoksi liiketoiminnaksi, josta hyötyvät niin pilkeyrittäjät, maakunta kuin yhteiskunta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8560

Startdatum

30.11.2015

Slutdatum

22.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner