Hanke
Kehittämishanke - 10878

Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat ja osallisuus maaseudun kehittämistyössä (TULOS)

Turun yliopisto

14.01.2017 - 31.12.2018

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pirkanmaalla kuten muuallakin Suomessa maaseudun tyhjentyminen on alkanut jo 1970-luvulla, kun ihmiset alkoivat rakenteellisten muutosten myötä laajemmassa määrin muuttaa suuriin kaupunkeihin. Jotta Pirkanmaan maaseutu uudistuisi ja pysyisi elinvoimaisena, tarvitaan nuoria asukkaita ja yrittäjiä, joilla on uudenlaisia ajatuksia, kiinnostuksen kohteita, voimavaroja ja toimintamalleja. Tässä hankkeessa maaseudulla ja sen ulkopuolella asuvien pirkanmaalaisten nuorten kiinnostuksen kohteisiin ja mahdollisiin maailmoihin päästään systemaattisesti ja kattavasti kiinni. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa Pirkanmaalla asuvien 18-30-vuotiaiden nuorten mielestä maaseudulla asumisen ja toimimisen keskeisimmät toimeentuloon, asumiseen ja elämäntapoihin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet. Hankkeessa tehdään kyselytutkimus, joka toteutetaan satunnaisotannalla 18-30-vuotiaiden nuorten pirkanmaalaisten keskuudessa. Nuoria vastaajia pyydetään laatimaan oman unelmatulevaisuutensa toimeentulo-, asumis- ja elämäntapareseptit, sijoittamaan ne Pirkanmaan kunnista muodostuvalle kartalle ja keskus-syrjäseutu jatkumolle. Nuorilta kysytään myös keskeisimpiä yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia haasteita unelmatulevaisuuden toteutumisessa. Nuorten määrittelemien yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten haasteiden sekä unelmatulevaisuuksien tulosten analysoinnin myötä hankkeessa johdetaan konkreettisia kehitysehdotuksia Pirkanmaalaisille kunnille ja maaseudun kehittämistyöhön osallistuvilla tahoille siitä minkälaista kehitystyötä ja profiloitumista maaseutualueiden tulisi tulevaisuudessa tehdä, jotta ne pystyvät vastaamaan nuorten unelmiin. Niiden kautta voidaan kehittää rakenteellisia olosuhteita maaseutualueilla erityisesti nuorten toivomaan suuntaan, jotta Pirkanmaan maaseutu uudistuisi ja pysyisi elinvoimaisena. Tämän myötä nuoret voitaisiin selvästi nykyistä laajemmin integroida alueen maaseudun tulevaisuuden tekemiseen ja kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10878

Aloituspäivämäärä

14.01.2017

Loppumispäivämäärä

31.12.2018

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt