Projekt
Utvecklingsprojekt - 10878

Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat ja osallisuus maaseudun kehittämistyössä (TULOS)

Turun yliopisto

14.01.2017 - 31.12.2018

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pirkanmaalla kuten muuallakin Suomessa maaseudun tyhjentyminen on alkanut jo 1970-luvulla, kun ihmiset alkoivat rakenteellisten muutosten myötä laajemmassa määrin muuttaa suuriin kaupunkeihin. Jotta Pirkanmaan maaseutu uudistuisi ja pysyisi elinvoimaisena, tarvitaan nuoria asukkaita ja yrittäjiä, joilla on uudenlaisia ajatuksia, kiinnostuksen kohteita, voimavaroja ja toimintamalleja. Tässä hankkeessa maaseudulla ja sen ulkopuolella asuvien pirkanmaalaisten nuorten kiinnostuksen kohteisiin ja mahdollisiin maailmoihin päästään systemaattisesti ja kattavasti kiinni. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa Pirkanmaalla asuvien 18-30-vuotiaiden nuorten mielestä maaseudulla asumisen ja toimimisen keskeisimmät toimeentuloon, asumiseen ja elämäntapoihin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet. Hankkeessa tehdään kyselytutkimus, joka toteutetaan satunnaisotannalla 18-30-vuotiaiden nuorten pirkanmaalaisten keskuudessa. Nuoria vastaajia pyydetään laatimaan oman unelmatulevaisuutensa toimeentulo-, asumis- ja elämäntapareseptit, sijoittamaan ne Pirkanmaan kunnista muodostuvalle kartalle ja keskus-syrjäseutu jatkumolle. Nuorilta kysytään myös keskeisimpiä yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia haasteita unelmatulevaisuuden toteutumisessa. Nuorten määrittelemien yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten haasteiden sekä unelmatulevaisuuksien tulosten analysoinnin myötä hankkeessa johdetaan konkreettisia kehitysehdotuksia Pirkanmaalaisille kunnille ja maaseudun kehittämistyöhön osallistuvilla tahoille siitä minkälaista kehitystyötä ja profiloitumista maaseutualueiden tulisi tulevaisuudessa tehdä, jotta ne pystyvät vastaamaan nuorten unelmiin. Niiden kautta voidaan kehittää rakenteellisia olosuhteita maaseutualueilla erityisesti nuorten toivomaan suuntaan, jotta Pirkanmaan maaseutu uudistuisi ja pysyisi elinvoimaisena. Tämän myötä nuoret voitaisiin selvästi nykyistä laajemmin integroida alueen maaseudun tulevaisuuden tekemiseen ja kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10878

Startdatum

14.01.2017

Slutdatum

31.12.2018

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner