Hanke
Kehittämishanke - 274209

Planetaarinen Terveys luontoympäristön hyvinvoinnissa (Plate Luonto)

Luonnonvarakeskus

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Planetaarinen terveys luontoympäristön hyvinvoinnissa (PLATE Luonto) -hanke on osa kolmen projektin hankekokonaisuutta, joissa kehitetään luontomenetelmiin perustuvia toimintamalleja planetaarisen terveyden edistämisen näkökulmasta osaksi palvelurakenteita Kainuussa 1.4.2024 – 31.12.2026. Planetaarinen terveys Syntiniemen esteettömän luontovirkistysalueen kehittämisessä (PLATE Investointi) -osahankkeessa rakennetaan pilottikohteena esteetön luonto- ja virkistyspolku Sotkamon Syntiniemeen. Pilottikohdetta hyödynnetään planetaarista terveyttä edistävien toimintamallien kehittämisessä erityisesti sosiaalialan palveluissa ihmisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisen sekä syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta Planetaarinen terveys osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisessä (PLATE Ihminen)) -hankkeessa. Hankekokonaisuus on jatkoa Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä (S22526) -hankkeelle, ja se toteutetaan Luonnonvarakeskuksen, Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Sotkamon kunnan ja Sotkamon seurakunnan yhteistyössä. Plate Luonto -hankkeessa edistetään ihmisen ja ympäristön välisen yhteyden lisäämistä luontovirkistysalueiden suunnittelussa, toteutuksessa ja hoidossa luontoympäristön sekä ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Hankkeen kohderyhmää ovat ensisijaisesti luontovirkistysaluetta suunnittelevat tai ylläpitävät maanomistajat tai vuokraajat; kunnat, seurakunnat, järjestöt ja yrittäjät. Toissijaisia hyötyjiä ovat asukkaat, retkeilijät ja matkailijat. Tavoitteena on nostaa Planetaarinen Terveys eli ihmisen ja luonnon välinen terveysyhteys lähtökohdaksi luontovirkistysalueiden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon ja lisätä ympäristötietoutta ja yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä luontoalueiden suunnittelijoiden ja käyttäjien tietoa ympäristön tilasta ja – hoidosta. Ja osallistaa sekä suunnittelijat että käyttäjät alueen luonnonsuojeluun.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

274209

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Ympäristö- ja ilmastoselvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt