Projekt
Utvecklingsprojekt - 274209

Planetaarinen Terveys luontoympäristön hyvinvoinnissa (Plate Luonto)

Luonnonvarakeskus

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Planetaarinen terveys luontoympäristön hyvinvoinnissa (PLATE Luonto) -hanke on osa kolmen projektin hankekokonaisuutta, joissa kehitetään luontomenetelmiin perustuvia toimintamalleja planetaarisen terveyden edistämisen näkökulmasta osaksi palvelurakenteita Kainuussa 1.4.2024 – 31.12.2026. Planetaarinen terveys Syntiniemen esteettömän luontovirkistysalueen kehittämisessä (PLATE Investointi) -osahankkeessa rakennetaan pilottikohteena esteetön luonto- ja virkistyspolku Sotkamon Syntiniemeen. Pilottikohdetta hyödynnetään planetaarista terveyttä edistävien toimintamallien kehittämisessä erityisesti sosiaalialan palveluissa ihmisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisen sekä syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta Planetaarinen terveys osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisessä (PLATE Ihminen)) -hankkeessa. Hankekokonaisuus on jatkoa Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä (S22526) -hankkeelle, ja se toteutetaan Luonnonvarakeskuksen, Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Sotkamon kunnan ja Sotkamon seurakunnan yhteistyössä. Plate Luonto -hankkeessa edistetään ihmisen ja ympäristön välisen yhteyden lisäämistä luontovirkistysalueiden suunnittelussa, toteutuksessa ja hoidossa luontoympäristön sekä ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Hankkeen kohderyhmää ovat ensisijaisesti luontovirkistysaluetta suunnittelevat tai ylläpitävät maanomistajat tai vuokraajat; kunnat, seurakunnat, järjestöt ja yrittäjät. Toissijaisia hyötyjiä ovat asukkaat, retkeilijät ja matkailijat. Tavoitteena on nostaa Planetaarinen Terveys eli ihmisen ja luonnon välinen terveysyhteys lähtökohdaksi luontovirkistysalueiden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon ja lisätä ympäristötietoutta ja yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä luontoalueiden suunnittelijoiden ja käyttäjien tietoa ympäristön tilasta ja – hoidosta. Ja osallistaa sekä suunnittelijat että käyttäjät alueen luonnonsuojeluun.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

274209

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Miljö- och klimatutredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner