Hanke
Kehittämishanke - 155130

Pohjoinen kulttuurivirta

Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry

31.01.2021 - 11.05.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuritapahtumien viestintää ja näkyvyyttä ja vahvistaa yhteistyötä kulttuurisisältöjen ja matkailupalvelujen kanssa. Viestinnän lisääntymisen ja laadun paranemisen myötä Pohjois-Pohjanmaan paikkakunnista ja kulttuurista tulee tunnetumpaa, Pohjois-Pohjanmaan vetovoima kasvaa ja kotimaan matkailijat valitsevat kohteekseen enenevissä määrin Pohjois-Pohjanmaan. Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan alueellista tapahtuma- ja yrittäjäverkostoa ja luodaan yhteistyötä kulttuuritekijöiden ja matkailualan palveluiden välille. Verkostotapaamisten ohessa järjestetään viestinnän koulutusta. Koulutusten myötä tapahtumien ja yrittäjien viestintätaidot, yhteistyö ja rohkeus lisääntyy. Hankkeessa kehitetään Pohjoinen kulttuurivirta -kanavan toimintaa ja sisältöä. Kanavan kautta pohjoinen kulttuuri pääsee valtakunnallisesti näkyviin ja paikallinen kulttuuri saa äänensä kuuluviin. Hankkeessa hankitaan tietoa kävijäkyselyillä ja mediaseurannalla, ja tätä tietoa käyttämällä kehitetään tapahtumien viestintää edelleen. Yhteistyöpilottien kautta hankkeessa vahvistetaan kulttuurin ja matkailualan yhteistyötä ja kehitetään ja testataan innovatiivisia viestintäkokonaisuuksia paikallisista elämyksistä. Hankkeen tuloksena kulttuurintekijöiden ja matkailualan yhteistyö tiivistyy ja vakiintuu, alueen tunnettuus ja vetovoima lisääntyy ja paikkakunnat ja tapahtumat saavat lisää kävijöitä ja elinvoimaa. Hankkeesta hyötyvät tapahtumajärjestäjien ja yritysten lisäksi matkailualan ammattilaiset, paikkakuntien asukkaat sekä kunnat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

155130

Aloituspäivämäärä

31.01.2021

Loppumispäivämäärä

11.05.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt