Projekt
Utvecklingsprojekt - 155130

Pohjoinen kulttuurivirta

Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry

31.01.2021 - 11.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuritapahtumien viestintää ja näkyvyyttä ja vahvistaa yhteistyötä kulttuurisisältöjen ja matkailupalvelujen kanssa. Viestinnän lisääntymisen ja laadun paranemisen myötä Pohjois-Pohjanmaan paikkakunnista ja kulttuurista tulee tunnetumpaa, Pohjois-Pohjanmaan vetovoima kasvaa ja kotimaan matkailijat valitsevat kohteekseen enenevissä määrin Pohjois-Pohjanmaan. Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan alueellista tapahtuma- ja yrittäjäverkostoa ja luodaan yhteistyötä kulttuuritekijöiden ja matkailualan palveluiden välille. Verkostotapaamisten ohessa järjestetään viestinnän koulutusta. Koulutusten myötä tapahtumien ja yrittäjien viestintätaidot, yhteistyö ja rohkeus lisääntyy. Hankkeessa kehitetään Pohjoinen kulttuurivirta -kanavan toimintaa ja sisältöä. Kanavan kautta pohjoinen kulttuuri pääsee valtakunnallisesti näkyviin ja paikallinen kulttuuri saa äänensä kuuluviin. Hankkeessa hankitaan tietoa kävijäkyselyillä ja mediaseurannalla, ja tätä tietoa käyttämällä kehitetään tapahtumien viestintää edelleen. Yhteistyöpilottien kautta hankkeessa vahvistetaan kulttuurin ja matkailualan yhteistyötä ja kehitetään ja testataan innovatiivisia viestintäkokonaisuuksia paikallisista elämyksistä. Hankkeen tuloksena kulttuurintekijöiden ja matkailualan yhteistyö tiivistyy ja vakiintuu, alueen tunnettuus ja vetovoima lisääntyy ja paikkakunnat ja tapahtumat saavat lisää kävijöitä ja elinvoimaa. Hankkeesta hyötyvät tapahtumajärjestäjien ja yritysten lisäksi matkailualan ammattilaiset, paikkakuntien asukkaat sekä kunnat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

155130

Startdatum

31.01.2021

Slutdatum

11.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner