Hanke
Kehittämishanke - 29962

Pohjois-Tammelan vesistötutkimus- ja ympäristökasvatushanke

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

31.08.2016 - 30.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Tammelassa on tehty vesistöjen veden laadun parantamiseksi aiempina vuosina monia toimenpiteitä, kuten pohjapatoja, rumpu, kosteikkoja ja eroosiolaattoja (Karttaliite 1), joiden vaikutusta alueen vesistöjen veden laatuun ja virtaamaan olisi tarpeellista tutkia. Hankealueen järvillä on aikaisempina vuosina otettu vesinäytteitä ja tutkittu ojien virtaamaa, mutta lähivuosina tutkimukset ovat jääneet väliin ja vertailukelpoisen aineiston määrä on puutteellinen. Aiemmissa hankkeissa tehdyt toimenpiteet halutaan nostaa myös näkyviin laajemmalle yleisölle viestinnän ja ympäristökasvatuksen keinoin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29962

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

30.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt