Hanke
Kehittämishanke - 260641

Pohjoisen luonnonantimien perinteinen käyttö

Itä-Lapin kuntayhtymä

- 30.05.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ikäluokka, joka muistaa ruokaperinteeseen liittyvät tarinat ja hallitsee perinneruokien valmistuksen, pienenee koko ajan. Jotta kaikki vielä kerättävissä olevat reseptit ja tarinat saadaan taltioitua, tulee niitä edelleen kerätä. Perinneruokahankkeessa (2020–2022) koottiin poroon liittyvää tietoa. Tässä hankkeessa kohteena ovat muut perinteiset pohjoisen raaka-aineet: riista, kala ja muut luonnon antimet. Pohjoisen luonnon antimien perinteinen käyttö -hankkeessa keskitytään näistä raaka-aineista saataviin ruokalajeihin ja niiden käyttöön ravinnoksi. Mediaa ja somekanavia hyödynnetään tietoisuuden lisäämiseksi. Hankkeessa tuotetaan reseptioppaan perinteisten raaka-aineiden käytöstä ja tarinoista. Näin edistetään alueen ruoka- ja kulttuuriperinnön jatkuvuutta sekä vahvistetaan alueen omavaraisuutta ja taitoa valmistaa saalis perinteisin tavoin. Osatoteuttajana on Lapin Martat, joka vaalii samoja arvoja ja tavoitteita, joita hankkeessa edistetään. Nuoria innostetaan riistasta, kalasta ja muista luonnon antimista valmistettavien perinneruokien pariin. Nuorten perinneruokatapahtumista pyritään luomaan jatkumo. Lapissa ruokaomavaraisuus on alle 20 %. Lähellä tuotetun ruoan arvo on noussut. Huoli ruoan riittävyydestä synnyttää tarvetta paikallisten raaka-aineiden kokonaisvaltaiselle käytölle. Hanke nostaa esiin vanhoja tapoja hyödyntää paikallisia luonnon antimia, mikä lisää valmiuksia selviytyä myös mahdollisista poikkeusoloista. Metsästys- ja kalastusharrastus kiinnostaa yhä useampaa nuorta, mutta taito käsitellä saalista ja valmistaa saaliista ruokaa puuttuvat. Hankkeessa edistetään hyviksi ja tehokkaiksi todettuja tapoja sekä käsitellä että tehdä saaliista ruokaa. Perinneruokatarinoista ja -aterioista kehitetään kunnittain paikallinen, alueen ruokakulttuuria kuvastava perinneruoka-annos. Tällä tuetaan kulttuurimatkailua yhteistyössä ravintoloiden kanssa. Lisäksi selvitetään syksyisen perinneruokatapahtuman järjestämistä kuntia kiertävänä tapahtumana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260641

Loppumispäivämäärä

30.05.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt