Hanke
Kehittämishanke - 16479

Pohjoisen puun tiet

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.09.2016 - 30.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tehostaa metsäbiotalouden raaka-aineen kuljetuksia kokoamalla toimijoita ja toimenpiteitä parantamaan erityisesti alemman asteisen tieverkon käytettävyyttä puuraaka-aineen kuljetuksiin sekä puun varastointia ja sitä tukevaa terminaaliverkostoa Pohjois-Suomessa. Hankkeessa kootaan yhteen eri osapuolten tiedot tieverkon tilasta ja nykyisestä terminaali- ja välivarastoverkostosta sekä näkemykset kehittämistarpeista. Tarpeissa huomioidaan myös muut maaseudun kuljetustarpeet mahdollisuuksien mukaan. Hankkeen tuotoksena syntyy esitys tieverkon parantamiseen kohdistuvista toimenpidetarpeista sekä terminaalien ja välivarastojen sijaintitarpeista hankealueella. Tiestön osalta käsitellään yksityis- ja metsäteitä sekä kuntien ja valtion ylläpitämiä paikallisteitä. Tienvarsivarastojen lisäksi hankkeessa selvitetään rautatiekuormauspaikkojen verkostoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16479

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

30.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt