Projekt
Utvecklingsprojekt - 16479

Pohjoisen puun tiet

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.09.2016 - 30.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on tehostaa metsäbiotalouden raaka-aineen kuljetuksia kokoamalla toimijoita ja toimenpiteitä parantamaan erityisesti alemman asteisen tieverkon käytettävyyttä puuraaka-aineen kuljetuksiin sekä puun varastointia ja sitä tukevaa terminaaliverkostoa Pohjois-Suomessa. Hankkeessa kootaan yhteen eri osapuolten tiedot tieverkon tilasta ja nykyisestä terminaali- ja välivarastoverkostosta sekä näkemykset kehittämistarpeista. Tarpeissa huomioidaan myös muut maaseudun kuljetustarpeet mahdollisuuksien mukaan. Hankkeen tuotoksena syntyy esitys tieverkon parantamiseen kohdistuvista toimenpidetarpeista sekä terminaalien ja välivarastojen sijaintitarpeista hankealueella. Tiestön osalta käsitellään yksityis- ja metsäteitä sekä kuntien ja valtion ylläpitämiä paikallisteitä. Tienvarsivarastojen lisäksi hankkeessa selvitetään rautatiekuormauspaikkojen verkostoa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16479

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

30.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner