Hanke
Kehittämishanke - 21264

POKS-pesis on kylän sydän

Keski-Pohjanmaan Pesis ry

01.03.2016 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

POKS-hankkeen tavoitteena on lisätä alueen kuntien ja kylien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja viihtyisyyttä kehittämällä alueen pesäpallotoimintaa kolmen päätavoitteen kautta: nostamalla lasten ja nuorten harrastajamäärää Keski-Pohjanmaalla uuden harrastepesismallin avulla sekä houkuttelemalla seura- ja harrastustoimintaan mukaan uusia tekijöitä. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa pesäpalloa itselleen parhaiten sopivalla tavalla joko harrastepesiksen muodossa, kilpailutoimintaan osallistumalla tai tuomarinuran valitsemalla. Harrastepesistoimintaa lisätään ja aktivoidaan ns matalan kynnyksen pesiskouluja järjestämällä. Myös muita harrastepesismuotoja kehitetään ja kokeillaan hankkeen aikana. Hankerahoituksella palkataan kaksi kesätyöntekijää näiden tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti siellä missä toimintaa ei ole kyetty viime vuosina ohjaaja- ja tai välinepulan takia järjestämään. Ne seurat, joissa pesiskoulutoiminta on vakiintunutta, kehittävät omaa toimintaansa hankkeen aikana rakentuvan mallin mukaiseksi. Hankerahoitusta käytetään pesisvälineiden hankkimiseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintatapa, jolla pyritään löytämään ja innostamaan aikaisempaa laajempi joukko ihmisiä mukaan seuratoimintaan. Perheellistäminen on ilmiö, jota hyödyntämällä jokaista pesisperheen jäsentä autetaan löytämään sopiva tapa osallistua ja toimia. Lisäksi rakennetaan malli uusien seuratyöntekijöiden laajemmalle hankinnalle teemalla Kysyitkö jo kaverin mukaan? Tavoitteena on elvyttää talkootyö uuteen nousuun.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

21264

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt