Projekt
Utvecklingsprojekt - 21264

POKS-pesis on kylän sydän

Keski-Pohjanmaan Pesis ry

01.03.2016 - 22.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

POKS-hankkeen tavoitteena on lisätä alueen kuntien ja kylien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja viihtyisyyttä kehittämällä alueen pesäpallotoimintaa kolmen päätavoitteen kautta: nostamalla lasten ja nuorten harrastajamäärää Keski-Pohjanmaalla uuden harrastepesismallin avulla sekä houkuttelemalla seura- ja harrastustoimintaan mukaan uusia tekijöitä. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa pesäpalloa itselleen parhaiten sopivalla tavalla joko harrastepesiksen muodossa, kilpailutoimintaan osallistumalla tai tuomarinuran valitsemalla. Harrastepesistoimintaa lisätään ja aktivoidaan ns matalan kynnyksen pesiskouluja järjestämällä. Myös muita harrastepesismuotoja kehitetään ja kokeillaan hankkeen aikana. Hankerahoituksella palkataan kaksi kesätyöntekijää näiden tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti siellä missä toimintaa ei ole kyetty viime vuosina ohjaaja- ja tai välinepulan takia järjestämään. Ne seurat, joissa pesiskoulutoiminta on vakiintunutta, kehittävät omaa toimintaansa hankkeen aikana rakentuvan mallin mukaiseksi. Hankerahoitusta käytetään pesisvälineiden hankkimiseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintatapa, jolla pyritään löytämään ja innostamaan aikaisempaa laajempi joukko ihmisiä mukaan seuratoimintaan. Perheellistäminen on ilmiö, jota hyödyntämällä jokaista pesisperheen jäsentä autetaan löytämään sopiva tapa osallistua ja toimia. Lisäksi rakennetaan malli uusien seuratyöntekijöiden laajemmalle hankinnalle teemalla Kysyitkö jo kaverin mukaan? Tavoitteena on elvyttää talkootyö uuteen nousuun.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21264

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

22.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner