Hanke
Kehittämishanke - 35552

Poron Polulla

Suomussalmen kunta

01.01.2017 - 15.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomussalmen kunnan hallinnoima Lisäpotkua Porosta- hanke kartoitti porotalouden kysyntää ja tarjontaa eteläisten paliskuntien alueilla. Esiselvityksen tulos on tiivistettynä se, että nykyinen porotilamatkailun tuotteiden, käsitöiden tekemisen ja poron lihan sekä lihajalosteiden tarjonta ei lähimainkaan riitä kattamaan kasvavaa kysyntää. Kynnys tämän päivän poroyrittäjyyden mahdollisuuksiin nojaavan yrittämisen aloittamiseen on kuitenkin korkea. Porotalouden harjoittajat eivät koe omaavansa tarpeeksi edellytyksiä lisätulonlähteen luomiselle poromatkailusta, porokäsityöstä tai poron lihan jalostustoiminnasta. Näitä edellytyksiä on tarpeen parantaa. Poron polulla -tiedonhankintahankkeessa tuotetaan tietoa uudenlaisen poroyrittäjyyden kehittämisen tueksi Paliskuntain yhdistyksen ja Poromatkailu ry:n sekä alueen yrittäjien ja potentiaalisten yrittäjien yhteistyönä. Hanke pyrkii osaltaan tukemaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maaseudun kehittämisohjelmien tavoitteita: luodaan toimia, joiden avulla pidetään maaseutua asuttuna toimeentuloedellytyksiä parantamalla, tuetaan hyvän elämän edellytyksiä, tehdään toimenpiteitä maaseudun säilyttämiseksi houkuttelevana asuinympäristönä tarjoamalla työmahdollisuuksia, lisätään psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia maaseudulla luomalla uusia työpaikkoja ja säilyttämällä vanhoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35552

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

15.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt