Projekt
Utvecklingsprojekt - 35552

Poron Polulla

Suomussalmen kunta

01.01.2017 - 15.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suomussalmen kunnan hallinnoima Lisäpotkua Porosta- hanke kartoitti porotalouden kysyntää ja tarjontaa eteläisten paliskuntien alueilla. Esiselvityksen tulos on tiivistettynä se, että nykyinen porotilamatkailun tuotteiden, käsitöiden tekemisen ja poron lihan sekä lihajalosteiden tarjonta ei lähimainkaan riitä kattamaan kasvavaa kysyntää. Kynnys tämän päivän poroyrittäjyyden mahdollisuuksiin nojaavan yrittämisen aloittamiseen on kuitenkin korkea. Porotalouden harjoittajat eivät koe omaavansa tarpeeksi edellytyksiä lisätulonlähteen luomiselle poromatkailusta, porokäsityöstä tai poron lihan jalostustoiminnasta. Näitä edellytyksiä on tarpeen parantaa. Poron polulla -tiedonhankintahankkeessa tuotetaan tietoa uudenlaisen poroyrittäjyyden kehittämisen tueksi Paliskuntain yhdistyksen ja Poromatkailu ry:n sekä alueen yrittäjien ja potentiaalisten yrittäjien yhteistyönä. Hanke pyrkii osaltaan tukemaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maaseudun kehittämisohjelmien tavoitteita: luodaan toimia, joiden avulla pidetään maaseutua asuttuna toimeentuloedellytyksiä parantamalla, tuetaan hyvän elämän edellytyksiä, tehdään toimenpiteitä maaseudun säilyttämiseksi houkuttelevana asuinympäristönä tarjoamalla työmahdollisuuksia, lisätään psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia maaseudulla luomalla uusia työpaikkoja ja säilyttämällä vanhoja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35552

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

15.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner