Hanke
Kehittämishanke - 112110

Pötsi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

30.11.2019 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pötsi-hankkeen tavoitteena on selvittää lypsylehmän pötsin toiminnan vaikutusta maidontuotannon kannattavuuteen. Hankkeessa kehitetään maitotilojen osaamista ja toimintatapoja eläinten ruokinnassa, hoidossa, olosuhteissa ja työtavoissa, joiden avulla ennaltaehkäistään ruokintaperäisiä sairauksia ja erityisesti piilevää hapanpötsiä. Ennaltaehkäisyllä vältetään eläinten sairastumisesta aiheutuvat tuotostappiot, lisätyö ja kustannukset. Hankkeessa selvitetään myös piilevän hapanpötsin tilatason mittareita. Pilottitiloilla kartoitetaan olemassa olevia keinoja pötsiterveyden ylläpitämiseksi ja etsitään uusia toimintatapoja, joilla ennaltaehkäistään ruokintaperäiset häiriöt ja niiden aiheuttamat terveysongelmat ja tuotostappiot. Pilottitiloilla selvitetään myös pötsiystävällisen ruokinnan kustannuksia ja lisäksi toteutetaan seosrehuruokintaa tarkentavia toimenpiteitä rehunäytteenottopilotoinnin kautta. Kustannusrakenteen ja rehujen käytön muutoksia käsitellään maitotilayrittäjille suunnatuissa pienryhmissä. Maidontuottajille suunnattujen pienryhmien kautta jaetaan tietoa kaikista hankkeessa saaduista tuloksista. Hankkeessa saatuja tuloksia levitetään myös erilaisten tilaisuuksien ja julkaisujen kautta. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112110

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt