Hanke
Kehittämishanke - 167203

ProForest

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.08.2021 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

ProFOREST är ett utbildningsprojekt för skogsbranschen. Målsättningen är att ordna utbildnings- och informationstillfällen med såväl teoretisk som praktisk inriktning och att fungera som stöd och rådgivare för skogsbranschens aktörer (skogsägare, skogsbruks-/skogsserviceföretagare, entreprenörer och skogsfackmän). Skogsbrukets och skogsskötselns betydelse för en positiv klimatpåverkan lyfts fram. En speciell insats görs för att anpassa utbildningen till post-Covid för tillgänglighet och för att fånga intresse för skogsskötsel och miljövård hos målgruppen kvinnliga skogsägare, unga skogsägare och nyblivna oerfarna skogsägare för vilka skogsbruk känns främmande.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

167203

Aloituspäivämäärä

01.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu metsätalousalalle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt