Projekt
Utvecklingsprojekt - 167203

ProForest

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

02.08.2021 - 31.07.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

ProFOREST är ett utbildningsprojekt för skogsbranschen. Målsättningen är att ordna utbildnings- och informationstillfällen med såväl teoretisk som praktisk inriktning och att fungera som stöd och rådgivare för skogsbranschens aktörer (skogsägare, skogsbruks-/skogsserviceföretagare, entreprenörer och skogsfackmän). Skogsbrukets och skogsskötselns betydelse för en positiv klimatpåverkan lyfts fram. En speciell insats görs för att anpassa utbildningen till post-Covid för tillgänglighet och för att fånga intresse för skogsskötsel och miljövård hos målgruppen kvinnliga skogsägare, unga skogsägare och nyblivna oerfarna skogsägare för vilka skogsbruk känns främmande.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

167203

Startdatum

02.08.2021

Slutdatum

31.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner