Hanke
Kehittämishanke - 278148

ProYritys Nyt

ProAgria Itä-Suomi ry

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

ProYritys Nyt -hanke edistää yrittäjyyttä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Kohderyhmä ovat maatilojen yhteydessä toimivat maaseutuyritykset sekä monialaistamista tai liiketoimintakokeiluja suunnittelevat maatilat sekä muut maaseudun mikroyritykset maaseudulla. Neuvonnan piirissä on myös yrittäjiksi aikovia tai yritystoimintaa harkitsevia yksityishenkilöitä. Hanke auttaa kohderyhmää aloittamaan liiketoimintaa, kehittymään ja vahvistamaan kannattavuutta ja kilpailukykyä, nykyaikaistumaan ja kehittämään uusia innovaatioita. Hanke myös kohtauttaa kasvuhakuisia yrityksiä yritysyhteistyöhön ja synnyttää yhteistyötä yli maakuntarajojen. Kehittämistoimin tuetaan mm. tuotekehitystä, markkinointia, prosesseja, kansainvälistymistä. Kasvua tavoitellaan mm. seuraavista erityisteemoista: metsät, tekoäly & tietoturva, ympäristö- ja ilmastotietoisuus, yhteiskunnallinen yrittäjyys sekä elintarvikeketjun kehittämiskumppanuudet ja yritysverkostot sekä maatilojen uudet elinkeinomuodot. Nuorten yrittäjyys on erityinen painopiste. Sen vuoksi 13 – 28-vuotiaat nuoret ja 4H-yrittäjät tai sitä harkitsevat ovat osa kohderyhmää. Elävöitetään pienten taajamien palvelutarjontaa (esim. pop up -kokeilut) ja yritysten sekä 4H-yritysten kesken rakennetaan alihankintasopimuksia. Hankkeen työpaketit: 1) lyhytkestoinen yrityskohtainen liiketoiminnan arviointi (max. 1 pv per yritys per vuosi), 2) yritysyhteistyön kehittäminen ja 3) teemakohtainen kehittäminen ohjauksin, pienryhmätoiminnalla ja pilotein. Tavoitellaan kehittämistoimiin 400:aa yrittäjää, 30 uutta syntynyttä yritystä, 30 uutta liiketoiminnan aloitusta maatiloilla, 40 yrityshankehakemusta, 890:tä yrittäjyydestä informoitua nuorta sekä 80 uutta 4H-yritystä. Hanketta toteuttaa Itä-Suomen MKN Yrityspalvelut osana ProAgria Itä-Suomea sekä Suomen 4H-liitto. Toteutusaika on 1.4.24 – 30.6.26 ja budjetti 479 125 eur.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278148

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO7

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

5 jäsentä