Projekt
Utvecklingsprojekt - 278148

ProYritys Nyt

ProAgria Itä-Suomi ry

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

ProYritys Nyt -hanke edistää yrittäjyyttä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Kohderyhmä ovat maatilojen yhteydessä toimivat maaseutuyritykset sekä monialaistamista tai liiketoimintakokeiluja suunnittelevat maatilat sekä muut maaseudun mikroyritykset maaseudulla. Neuvonnan piirissä on myös yrittäjiksi aikovia tai yritystoimintaa harkitsevia yksityishenkilöitä. Hanke auttaa kohderyhmää aloittamaan liiketoimintaa, kehittymään ja vahvistamaan kannattavuutta ja kilpailukykyä, nykyaikaistumaan ja kehittämään uusia innovaatioita. Hanke myös kohtauttaa kasvuhakuisia yrityksiä yritysyhteistyöhön ja synnyttää yhteistyötä yli maakuntarajojen. Kehittämistoimin tuetaan mm. tuotekehitystä, markkinointia, prosesseja, kansainvälistymistä. Kasvua tavoitellaan mm. seuraavista erityisteemoista: metsät, tekoäly & tietoturva, ympäristö- ja ilmastotietoisuus, yhteiskunnallinen yrittäjyys sekä elintarvikeketjun kehittämiskumppanuudet ja yritysverkostot sekä maatilojen uudet elinkeinomuodot. Nuorten yrittäjyys on erityinen painopiste. Sen vuoksi 13 – 28-vuotiaat nuoret ja 4H-yrittäjät tai sitä harkitsevat ovat osa kohderyhmää. Elävöitetään pienten taajamien palvelutarjontaa (esim. pop up -kokeilut) ja yritysten sekä 4H-yritysten kesken rakennetaan alihankintasopimuksia. Hankkeen työpaketit: 1) lyhytkestoinen yrityskohtainen liiketoiminnan arviointi (max. 1 pv per yritys per vuosi), 2) yritysyhteistyön kehittäminen ja 3) teemakohtainen kehittäminen ohjauksin, pienryhmätoiminnalla ja pilotein. Tavoitellaan kehittämistoimiin 400:aa yrittäjää, 30 uutta syntynyttä yritystä, 30 uutta liiketoiminnan aloitusta maatiloilla, 40 yrityshankehakemusta, 890:tä yrittäjyydestä informoitua nuorta sekä 80 uutta 4H-yritystä. Hanketta toteuttaa Itä-Suomen MKN Yrityspalvelut osana ProAgria Itä-Suomea sekä Suomen 4H-liitto. Toteutusaika on 1.4.24 – 30.6.26 ja budjetti 479 125 eur.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278148

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO7

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner