Hanke
Investointihanke - 256003

Pumptrack-rata Pomarkkuun

Lions Club Pomarkku r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Pomarkkuun Asemamäen ulkoilualueen yhteyteen uusi helposti tavoitettava liikuntapaikka, joka onnistuessaan ja toteutuessaan tulee keräämään lapsia, nuoria ja perheitä, kaiken ikäisiä ihmisiä liikkumaan yhdessä ulkoilmassa. Rakennettava rata tulee palvelemaan ennen kaikkea pomarkkulaisia, mutta myös loma-asukkaita, matkailijoita sekä lähikuntien perheitä. Lähikunnista ei pumptrack-rataa vielä löydy. Pumptrack rata tulee olemaan kaikkien vapaassa käytössä ja se sopii kaiken ikäisille ja tasoisille käyttäjille. Pumptrack -radat ovat loistava paikka parantaa tasapainoa ja oppia uusia taitoja yhdessä muiden kanssa. Radoilla ajelu kehittää myös pyöränkäsittelytaitoa ja lisää siten liikenneturvallisuutta. Hankkeen on tarkoitus olla valmis viimeistään syksyllä 2024. Hankkeessa kunnan osoittamalle paikalle tullaan rakentamaan ulkopuolisen ratarakentajan suunnittelema rata. Puuston poisto, maansiirto- ja pohjatyöt sekä maisemointi ja viimeistelytyöt toteutetaan talkootyönä. Varsinainen radan rakentaminen rakennustöineen ja tarvikkeineen sekä rakennusvalvonta ostetaan kokonaisuutena valitulta ratarakentajalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256003

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt