Hanke
Kehittämishanke - 58938

Purnunvuoren Masterplan – suunnitteluhanke

Tanhuvaaran Säätiö sr

01.01.2018 - 19.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

1. Kohteen kuvaus Tanhuvaaran Purnuvuori sijaitsee Tanhuvaaran Urheiluopiston välittömässä läheisyydessä. Metsäisen maa-alue on noin 42 hehtaarin kokoinen ja sen omistaa Tanhuvaaran Säätiö sr, joka ylläpitää Tanhuvaaran urheiluopistoa. Purnuvuoren alue on ollut useita kymmeniä vuosia sekä urheiluopiston, että kuntalaisten käytössä oleva ulkoliikuntapaikka, jossa sijaitsee ylläpidettyjä sekä luonnonvaraisia ulkoilureittejä. Maasto on vaihtelevaa ja korkeuseroa on noin 45 m alueella. Aluetta voisi kuvata puistomaiseksi metsäalueeksi. Valaistuja ja ylläpidettyjä reittejä on noin 3,6 km ja valaisemattomia reittejä noin 3 km. Lisäksi alueella löytyy Salpalinjan historiaan liittyvät 2 bunkkeria, joista toinen on kunnostettu ja entisöity yhteistyössä Savonlinnan reserviläisten kanssa. Muita rakennettuja fasiliteetteja ovat ympärivuotisessa käytössä oleva kotarakennus ja liikunta-aktiviteettirata ja rakennettu ns. pulkkamäki. Talvella alueella ylläpidetään latureitistöä. 2. Yhteistyötahot suunnittelussa Kehittämissuunnitelma tehdään yhteistyössä Tanhuvaaran Urheiluopiston, Savonlinnan kaupungin (liikuntatoimi) sekä Moinsalmentien kylät ry:n kanssa. Muita keskeisiä suunnittelutyöhön osallistuvia tahoja ovat mm. Suomen hiihtoliitto, Suomen Suunnistusliitto, Suomen Pyöräilyunioni ry, Suomen kuntoliikuntaliitto ry sekä muut tarpeelliseksi katsotut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät yhteistyötahot. 3.Suunnittelutyön tavoitteet Hankkeen tarkoituksena on tehdä ja dokumentoida kokonaiskehittämissuunnitelma (=digitaalinen masterplan- kartta ja kirjallinen yksityiskohtainen selitysosa/suunnitelma) alueen kehittämisestä. Tavoitteena on kehittää ja lisätä Purnuvuoren käytettävyyttä niin kunto- ja terveysliikunnan sekä kilpaurheilun näkökulmasta. Alue palvelee kaikkia kuntalaisia, kehittyvää Tanhuvaaran Urheiluopistoa (liikunnan koulutustehtävää kuin kilpa- ja huippu-urheilua) sekä Tanhuvaara Sport Resortin matkailullisia kehittämistavoitteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58938

Aloituspäivämäärä

01.01.2018

Loppumispäivämäärä

19.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt