Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 95319

Puumalan reitistöjen investointihanke

Puumalan kunta

31.05.2019 - 20.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yleishyödyllisen investointihanke on jatkoa ensimmäisen vaiheen esiselvitysvaiheeseen, jossa selvitettiin Puumalan kunnan alueella olemassa olevien reittien ja palveluvarustuksen nykytilaa sekä kehitystarpeita. Esiselvitysvaiheen aikana on laadittu konkreettinen työ-ja investointisuunnitelma, jota haettavalla investointihankkeella on tarkoitus lähteä toteuttamaan. Investoinneilla parannetaan Puumalan kunnan alueella olemassa olevien kohteiden laatua, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja vetovoimaisuutta. Investointien myötä laadukkaat reitit ja palvelut reittien varrella palvelevat kaiken ikäisiä kuntalaisia, yksittäisiä matkailijoita, vapaa-ajanasukkaita, ryhmämatkalaisia, mutta luo myös paremmat puitteet ohjelmapalveluyrityksien tarpeisiin. Hankkeen keskiössä on erityisesti laadukas toteutus, liikkumisen yhdenvertaisuuden parantaminen, kestävä kehitys ja parantunut saavutettavuus. Esiselvityksen aikana on tehty yhteistyötä Saimaa Geopark ry:n kanssa mm. yhtenäisen visuaalisen opasteilmeen sekä sisältöjen sitomiseksi Puumalan kehitettäviin kohteisiin. Parantuneilla palveluilla on myönteinen vaikutus kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja mielekkäät ulkoilukohteet houkuttelevat ulos liikkumaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

95319

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

20.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt