Hanke
Valmisteluraha - 262373

PUUSTA – PUUTUOTEALALLE KILPAILUETUA STRATEGIAOSAAMISELLA

Clover Factory Oy

- 30.05.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmistelemme yritysryhmähanketta Puutuotealalla valtakunnallisen OKAPUU – hankkeen kanssa yhteistyössä. Hankkeen hallinnoija tulee mahdollisesti olemaan Suomen Metsäkeskus ja haemme mukaan hankekonsortioon kehitysvalmiudessa olevia Pk-yrityksiä, joilla on kyky kasvaa ja kehittää toimintaansa. Valmisteluhankkeen toimenpiteitä ovat 1. potentiaalisten yrityksien tunnistaminen sekä yritysten strategiaan ja kehitysvalmiuteen perehtyminen 2. Yritysryhmän kasaaminen sekä 3.Yhteisen tavoitteen tunnistaminen. Tavoitteena on luoda toteutuskelpoinen ylätason suunnitelma, joka aidosti vastaa valikoitujen yrityksien kehittämistarpeita ja strategista tahtotilaa. Valmisteluhankkeen tuloksena on tieto 1. kehitysvalmiudessa olevasta yrityskonsortiosta sekä 2. heidän strategiaiset tavoitteensa. Valmisteluprojektin suorana vaikutuksena on puutuotealan Pk-yritysten innovointi- ja kehitysvalmiuden parantuminen, sillä toimiala on tietyllä tapaa konservatiivinen ja projektiluontoiselle kehittämisen käynnistämiselle toivotaan vauhdittavia kumppaneita. Valmisteluhanke toteutetaan 26.9.2023 -31.5.2024 aikavälillä yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Kohdealueet: Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Pohjois-Pohjanmaa sekä Etelä-Savo.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

262373

Loppumispäivämäärä

30.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt