Projekt
Beredningspenning - 262373

PUUSTA – PUUTUOTEALALLE KILPAILUETUA STRATEGIAOSAAMISELLA

Clover Factory Oy

- 30.05.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Valmistelemme yritysryhmähanketta Puutuotealalla valtakunnallisen OKAPUU – hankkeen kanssa yhteistyössä. Hankkeen hallinnoija tulee mahdollisesti olemaan Suomen Metsäkeskus ja haemme mukaan hankekonsortioon kehitysvalmiudessa olevia Pk-yrityksiä, joilla on kyky kasvaa ja kehittää toimintaansa. Valmisteluhankkeen toimenpiteitä ovat 1. potentiaalisten yrityksien tunnistaminen sekä yritysten strategiaan ja kehitysvalmiuteen perehtyminen 2. Yritysryhmän kasaaminen sekä 3.Yhteisen tavoitteen tunnistaminen. Tavoitteena on luoda toteutuskelpoinen ylätason suunnitelma, joka aidosti vastaa valikoitujen yrityksien kehittämistarpeita ja strategista tahtotilaa. Valmisteluhankkeen tuloksena on tieto 1. kehitysvalmiudessa olevasta yrityskonsortiosta sekä 2. heidän strategiaiset tavoitteensa. Valmisteluprojektin suorana vaikutuksena on puutuotealan Pk-yritysten innovointi- ja kehitysvalmiuden parantuminen, sillä toimiala on tietyllä tapaa konservatiivinen ja projektiluontoiselle kehittämisen käynnistämiselle toivotaan vauhdittavia kumppaneita. Valmisteluhanke toteutetaan 26.9.2023 -31.5.2024 aikavälillä yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Kohdealueet: Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Pohjois-Pohjanmaa sekä Etelä-Savo.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

262373

Slutdatum

30.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner