Hanke
Kehittämishanke - 149893

Pyhäniemen matkailualueen kehittäminen ja kärkikohteet

Kihniön kunta

11.11.2020 - 28.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoite on luoda Pyhäniemen alueelle master plan, jonka avulla aluetta voidaan kehittää kohti vetovoimaista matkailualuetta. Master plan pitää sisällään yleissuunnittelun, joka tehdään osallistaen alueen yrityksiä ja yhteisöjä. Yleissuunnitteluvaiheessa kerätään kehittämisideat ja valitaan ne, joita halutaan kehittää edelleen. Toisessa vaiheessa lupaavimmat ideat työstetään eteenpäin, toteutettaviksi konsepteiksi. Tavoitteena on saada neljä toteuttamiskelpoista aihiota, kärkikohdetta. Kolmannessa vaiheessa tehdään alustavat laskelmat ja ns. sijoittajamateriaali, jonka avulla haetaan investoijat alueen kehittäjiksi. www.kihnio.fi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

149893

Aloituspäivämäärä

11.11.2020

Loppumispäivämäärä

28.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt