Hanke
Kehittämishanke - 186703

Pyörillä päästään

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry

28.02.2022 - 10.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pyörillä Päästään –hankkeen toiminta-alue on Hämeenlinnan pitäjät Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos sekä kyläalueet Hattulassa ja Janakkalassa. Pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, erityisesti 7-13-vuotiaat. Toteutusaika on 1.4.2022 – 31.10.2023. Kaikenikäisten koululaisten arjessa on ulkoilu ja liikkuminen on huolestuttavasti vähentynyt. Tällä hetkellä vain kolmannes lapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lisäämällä lasten ja nuorten päivittäistä koulumatkapyöräilyä nostetaan jo merkittävästi arkiliikunnan määrää. Koulumatkojen kävelyllä ja pyöräilyllä on välitön positiivinen vaikutus lasten ja nuorten terveyteen, ja se tukee myös heidän myöhempää hyvinvointiaan. Polkupyörällä kuljettu koulumatka on ympäristöystävällinen ja edullinen tapa liikkua. Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten pyörällä liikkumista sekä parantaa koulumatkapyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeen tavoitteena on kannustaa pyöräilyyn ja edistää arkipyöräilyä kehittämällä innostavia uusia toimintamalleja koululaisten tietojen, taitojen, asenteen ja turvallisuuden lisäämiseksi. Hankkeen toimenpiteinä järjestetään lapsille ja nuorille toimintaa sekä tapahtumia arkipyöräilyn edistämiseksi. Opitaan yhdessä tekemällä pyörän käsittelytaitoja, risteysajosääntöjä ja liikennemerkkejä, järjestetään ajotaitokisoja sekä haastekilpailuja koulujen välillä, katsastetaan pyöriä ja kunnostetaan lahjoituspyöriä koulujen käyttöön. Koululaisten kanssa tehdään vaaranpaikkakartoitukset koulujen ympäristöissä. Hanke tukee lasten ja nuorten omaa toimijuutta ja vaikuttamista. Hanke tekee yhteistyötä kylätoimijoiden kanssa ja osallistuu liikkuvana pyöräpajana mm. kylätapahtumiin. Hankkeen tuloksena lasten ja nuorten koulumatkapyöräily on lisääntynyt ja sen turvallisuus on parantunut. Liikenteen päästöt ovat vähentyneet arkipyöräilyn lisäännyttyä. Lasten ja nuorten toimijuus ja hyvinvointi on vahvistunut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

186703

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

10.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt