Projekt
Utvecklingsprojekt - 186703

Pyörillä päästään

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry

28.02.2022 - 10.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pyörillä Päästään –hankkeen toiminta-alue on Hämeenlinnan pitäjät Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos sekä kyläalueet Hattulassa ja Janakkalassa. Pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, erityisesti 7-13-vuotiaat. Toteutusaika on 1.4.2022 – 31.10.2023. Kaikenikäisten koululaisten arjessa on ulkoilu ja liikkuminen on huolestuttavasti vähentynyt. Tällä hetkellä vain kolmannes lapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lisäämällä lasten ja nuorten päivittäistä koulumatkapyöräilyä nostetaan jo merkittävästi arkiliikunnan määrää. Koulumatkojen kävelyllä ja pyöräilyllä on välitön positiivinen vaikutus lasten ja nuorten terveyteen, ja se tukee myös heidän myöhempää hyvinvointiaan. Polkupyörällä kuljettu koulumatka on ympäristöystävällinen ja edullinen tapa liikkua. Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten pyörällä liikkumista sekä parantaa koulumatkapyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeen tavoitteena on kannustaa pyöräilyyn ja edistää arkipyöräilyä kehittämällä innostavia uusia toimintamalleja koululaisten tietojen, taitojen, asenteen ja turvallisuuden lisäämiseksi. Hankkeen toimenpiteinä järjestetään lapsille ja nuorille toimintaa sekä tapahtumia arkipyöräilyn edistämiseksi. Opitaan yhdessä tekemällä pyörän käsittelytaitoja, risteysajosääntöjä ja liikennemerkkejä, järjestetään ajotaitokisoja sekä haastekilpailuja koulujen välillä, katsastetaan pyöriä ja kunnostetaan lahjoituspyöriä koulujen käyttöön. Koululaisten kanssa tehdään vaaranpaikkakartoitukset koulujen ympäristöissä. Hanke tukee lasten ja nuorten omaa toimijuutta ja vaikuttamista. Hanke tekee yhteistyötä kylätoimijoiden kanssa ja osallistuu liikkuvana pyöräpajana mm. kylätapahtumiin. Hankkeen tuloksena lasten ja nuorten koulumatkapyöräily on lisääntynyt ja sen turvallisuus on parantunut. Liikenteen päästöt ovat vähentyneet arkipyöräilyn lisäännyttyä. Lasten ja nuorten toimijuus ja hyvinvointi on vahvistunut.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

186703

Startdatum

28.02.2022

Slutdatum

10.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner