Hanke
Kehittämishanke - 36220

PYÖRRE — uutta voimaa ja verkostoitumista Tornadoon

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys r.y.

31.12.2016 - 10.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

PYÖRRE-hanke tehostaa ja kehittää orkesteriyhdistyksen toimintaa tilanteessa, jossa sekä harrastajamäärät että toiminta ovat kasvaneet rahoituspohjaa voimakkaammin. Yhdistyksellä olisi nykyisellään mahdollisuus tarjota palveluja, hankkia harrastajia ja tehdä muutakin yhteistyötä laajemmalla alueella, mikäli verkostot olisivat kunnossa. Tämänsuuntainen muutos, jolla korvattaisi uusien harrastajaikäluokkien vähenemistä Rantasalmella, vaatii ennen kaikkea nykyisen yhdistysorganisaation tehostamista. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tapoja, joilla toiminnan järjestäminen Rantasalmella ja lähialueilla jatkossa helpottuu. Tarkoituksena on muun muassa selvittää tapoja, joilla voisi tehdä enemmän ja laadukkaampaa yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa ja parantaa tuottamiemme palvelujen tavoitettavuutta. Yhdistyksen omia toimintatapoja tarkastellaan kriittisesti ja ryhdistetään muun muassa markkinointia, tiedottamista, lipunmyyntiä ja muita tuotannollisia tehtäviä. Hankkeen aikana selvitetään myös yhdistyksen mahdollisuudet ja alueelliset tarpeet yhteiskunnallisen yrittäjyyden käynnistämistä silmälläpitäen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

36220

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

10.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt