Hanke
Kehittämishanke - 109440

Ratkaisu on puussa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

29.02.2020 - 31.10.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteina on aktivoida rakentamisen eri osapuolia lisäämään puun käyttöä rakentamisessa infrarakanetaminen mukaanlukien. Keskeinen osa-alue on lisätä tietoisuutta rakentamisen hiilijalanjäljen merkityksestä sekä puutuotteiden hiilitaseen kehittymisestä rakennuskannassa. Maakunnan puurakentamisen mahdollisuuksia tuodaan näkyväksi ja aktivoidaan tiedonvaihtoa alan toimijoiden ja asukkaiden välillä. Taajamien kerrostalo- ja julkisten rakennuskohteiden lisäksi erityisteemana on puun käyttö infrarakentamisessa sekä puualan tuotekehityksen ja toiminnan kehitystarpeiden tukeminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

109440

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

31.10.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt