Hanke
Kehittämishanke - 11193

Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinointihanke

Rautalammin kunta

01.09.2015 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Rautalampi-Konnevesi luontomatkailualueen vahvuuksia ovat uusi Etelä-Konneveden kansallispuisto, puhtaat vesistöt sekä vuorimaisema-mainen luonto. Hankkeen tavoitteena on nostaa alueen ja matkailu- ja palveuyrittäjien tunnettuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla esimerkillisenä ja kehittyvänä luontomatkailukeskittymänä sekä nostaa alueen matkailuun japalvelualoihin liittyvien investointien tasoa, kehittää yhdessä e-Kansallispuistohankkeen ja -sovelluksen kanssa uusia sähköisiä myynti- ja markkinointikanavia sekä varausjärjestelmiä sekä lisätä alueella yrittäjien välistä yhteistyötä. Luontomatkailun koordinointihanke koordinoi alueen kehittymistä yhdessä eri toimijoidenja sidosryhmien kanssa Rautalampi-Konnevesi luontomatkailun Master Plan suunnitelman mukaisesti. Maaseudun kestävä aluerakennehaasteeseen hanke vastaa elinvoimaisuuden lisäämisellä Rautalammin ja Konneveden kuntien alueella sekä niin asukkaiden kuin vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden palveluiden paranemisella. Vireä ja elinvoimainen matkailualue on myös houkutteleva asuinkohde nuorille ja perheille. Hanke vastaa myös Pohjois-Savon maaseudun kehittämisohjelman tavoitteeseen ja painopiste-alueeseen 5. Monipuolinen maaseutuyrittäjyys. Hankkeen tavoitteena on nostaa alueen tunnettuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla esimerkillisenä ja kehittyvänä luontomatkailukeskittymänä ja nostaa alueen matkailuinvestointien tasoa sekä kehittää yhdessä alueella tarjottavia matkailutuotteita ja niiden laatua sekä yrittäjien välistä yhteistyötä. Matkailun kehittyminen alueella lisää yrittäjien määrää, työpaikkoja, viihtyvyyttä ja infrastruktuuria. Master Plan -suunnitelman mukaisesti Rautalampi- Konnevesi luontomatkailun koordinointihanke kehittyvänä kestävän kehityksen matkailualueena, jossa rohkeasti, innovatiivisesti ja kokeiluhaluisesti tartutaan mm. digitalisoitumisen hyväksikäyttöön liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Rautalampi-Konnevesi luontomatkailun koordinointihankeen tuloks

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

11193

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt