Hanke
Kehittämishanke - 62876

REIMA – Rohkeutta ja elinvoimaa innovaatioista maaseudulle

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

30.04.2018 - 19.04.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Reima-hankkeessa keskitytään edistämään maaseudun yrittäjistä ja yrityksistä lähtöisin olevien innovaatioiden kehittymistä kohti kaupallista menestystä. Reima-hankkeen lähtökohtana on ideoiden edistämiseen liittyvän osaamisen kasvattamien, ei suora liiketoiminnan kehittäminen, johon on olemassa omia toteutustapojaan jo riittävästi. Reima-hankkeen toteutus kostuu neljästä työpaketista, joiden kautta varmistetaan koulutuksen osallistujien tunnistaminen, koulutussisältöjen räätälöinti kohderyhmän mukaan, koulutuksen korkealaatuinen ja erilaiset taustat huomioiva toteutus sekä oppimisen arviointi ja kehittymisen jatkosuunnittelu. Varsinainen koulutuksellinen sisältö tähtää osaamisen lisäämiseen tuote- tai palveluidean kehittämiseen liittyen aina ideasta kohti kaupallistamista. Koulutus perustuu valmennusajatteluun, jossa koulutettavat tekevät varsinaisen kehittämistyön soveltamalla opittua sisältöä oman ideaansa. Edellä kuvattua kehittämistyötä tuetaan oppilaitosten erityistoimenpiteellä, joka keskittyy ammatillisen kehittymiseen ja osaamisen uudistamiseen. Tutkintoon johtava koulutus ja oppilaitosten perustoiminta on rajattu hankerahoituksen ulkopuolelle, mutta koulutuksellinen sisältö luo tarvittaessa yhteyden myös näihin opintoihin. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Saimaan ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattiopisto Sampo. Yhdessä yrittämisen asiantuntijoiden kanssa kehitetyn sisällön päätavoitteena on toteuttaa koulutuskokonaisuus tuote- ja palvelukehitykseen liittyen, jonka avulla kohderyhmän osaaminen oman liiketoiminnan kehittämisessä, kasvattamisessa tai uuden liiketoiminnan aloittamisessa kehittyy merkittävästi. Hankkeen tulokset tähtäävät osaamisen kehittymiseen tavalla, joka vastaa tulevien vuosien haasteisiin maaseudun toimintaympäristössä. Reima-hanke toteutetaan vuosien 2018-2020 aikana. Hankkeen tuloksena syntyvä lisääntynyt osaaminen heijastuu maaseudun yritysten elinvoimaisuuden kasvuna ja liiketoiminnan kehittymisenä positiivisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

62876

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

19.04.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt