Hanke
Investointihanke - 255554

Retkeilevä Haapajärvi investointihankkeen jatkohanke

Haapajärven kaupunki

- 29.11.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Retkeilevä Haapajärvi investointihankeen jatkohanke on Haapajärven kaupungin hallinnoima hanke kylien puolesta, mukana hankkeessa on 7 kylää (Ahola, Autioranta-Oksava, Karjalahdenranta, Kumiseva, Kuona-Välioja, Kuusaa-Jokela, Siiponkoski) Haapajärven alueelta. Hankkeella rakennetaan ulkoilureittejä ja luontokohteita 7 kylän alueelle, osa kohteista on uusia investointeja ja osassa tehdään edellisellä hankkeella tehdyille ulkoilureiteille ja luontokohteille täydentäviä investointeja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

255554

Loppumispäivämäärä

29.11.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt