Projekt
Investeringsprojekt - 255554

Retkeilevä Haapajärvi investointihankkeen jatkohanke

Haapajärven kaupunki

- 29.11.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Retkeilevä Haapajärvi investointihankeen jatkohanke on Haapajärven kaupungin hallinnoima hanke kylien puolesta, mukana hankkeessa on 7 kylää (Ahola, Autioranta-Oksava, Karjalahdenranta, Kumiseva, Kuona-Välioja, Kuusaa-Jokela, Siiponkoski) Haapajärven alueelta. Hankkeella rakennetaan ulkoilureittejä ja luontokohteita 7 kylän alueelle, osa kohteista on uusia investointeja ja osassa tehdään edellisellä hankkeella tehdyille ulkoilureiteille ja luontokohteille täydentäviä investointeja.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

255554

Slutdatum

29.11.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner