Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 204980

RIISTAN TEURASTUSTILA ELINTARVIKEHUONEISTONA

Ruoveden Metsästysseura ry

30.06.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Uudisrakennus, riistaeläinten teurastus elintarvikehuoneistossa. Tehtyjen selvitysten aikana on tullut selkeästi esille elintarvikehuoneistoksi soveltuvan riistan käsittelytilan tarve. Useamman yhdistystoimijan osoittama myönteinen suhtautuminen kertoo tästä. Toisaalta on käynyt selväksi, ettei muilla toimijoilla välttämättä ole resursseja hankkeen toteuttamiseen. Ruoveden Metsästysseuran toiminta-alueen keskeisyys muihin toimijoihin nähden puoltaa sen aktiivisuutta hankkeessa. Riistan käsittelemiseksi teurastuspaikoissa ruokavirasto edellyttää hygienian hyvää tasoa. Elintarvikehuoneiston kustannukset ovat perinteistä lahtivajaa selvästi suuremmat. Muille kuin metsästäjille lihaa voidaan jakaa vain tarkistetuista elintarvikehuoneistoista tai -laitoksista. Tämä johtaa siihen, että vaikka tarjontaa esim. hirvenlihasta olisi, se ei päädy juurikaan kuluttajille. Ainoa myyntitapa lahtivajoista on kokonainen, teurastamaton eläin. Palasteltuna lihan myynti voi tapahtua hyväksytyn elintarvikehuoneiston kautta. Tällaista tilaa ei Ruoveden keskustan lähialueilla ole. Myöskään siihen sopivaa muuta tilaakohtuullisin rakennuskustannuksin ei ole todettu. Uudisrakennuksella päästään parhaaseen ja kustannustehokkaseen lopputulokseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

204980

Aloituspäivämäärä

30.06.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt