Hanke
Kehittämishanke - 33121

Riistatalouden uudet mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Itä-Suomen yliopisto

01.01.2017 - 24.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tämän esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää riistan tarhaamisen uudet mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa. Hanke on määrä toteuttaa vuoden mittaisena ja sen kokonaisbudjetti on 100 000€. Hankkeen toteuttavat PKKY ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. Hankkeessa on tarkoituksena kartoittaa paikallisten toimijoiden halukkuutta eri riistalajien tarhaukseen ja riistanlihan tuotantoon, sekä selvittää eri riistalajien ravinnontarvetta kasvatusoloissa sekä muita tarhauksen vaatimuksia. Tässä kartoitetaan mm. metsäkauriin, kuusipeuran sekä muutamien kanalintujen tarhauksen vaatimuksia ja edellytyksiä tuottaa niiden tarvitsema ravinto. Hankkeessa pilotoidaan tarhaamisen menetelmiä perustamalla koetarha. Menetelmän pilottiin esimerkkilajiksi valitaan Riekko (Lagopus lagopus). Riistan tarhaamisen rakenteellisten vaatimusten tutkimisen lisäksi hankkeessa tehdään investointilaskelmia erilaisille toteutusvaihtoehdoille. Tarhaamista koskevan lainsäädännön reunaehdot ja vaatimukset selvitetään, sekä kartoitetaan lainsäädäntöön lähivuosina mahdollisesti tehtävät muutoket ja niiden vaikutus riistan tarhaamiseen elinkeinona. Riistantarhauksen petosuojaus ja niihin tarvittava teknologia selvitetään. Tarkoitusta varten hankkeessa selvitetään kuinka hyvin nykyiset valvonta ja suojausteknologiat toimisivat tarhausoloissa ja minkälaisia karkotteita tarvitaan teknologian lisäksi. Karkotteiden osalta selvitetään myös koirien suojaamista ¿ lähinnä susilta. Hankkeen tuottama tutkimustieto pyritään hyödyntämään maakunnan riistaosaamisen ja monipuolisen luonnon tukena siten, että riistaa tarhaamalla voidaan parantaa luonnonvara-alan työllisyyttä ja soveltaa uusien teknologioiden mahdollisuuksia perinteisten keinojen rinnalle maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

33121

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt