Projekt
Utvecklingsprojekt - 33121

Riistatalouden uudet mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Itä-Suomen yliopisto

01.01.2017 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämän esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää riistan tarhaamisen uudet mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa. Hanke on määrä toteuttaa vuoden mittaisena ja sen kokonaisbudjetti on 100 000€. Hankkeen toteuttavat PKKY ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. Hankkeessa on tarkoituksena kartoittaa paikallisten toimijoiden halukkuutta eri riistalajien tarhaukseen ja riistanlihan tuotantoon, sekä selvittää eri riistalajien ravinnontarvetta kasvatusoloissa sekä muita tarhauksen vaatimuksia. Tässä kartoitetaan mm. metsäkauriin, kuusipeuran sekä muutamien kanalintujen tarhauksen vaatimuksia ja edellytyksiä tuottaa niiden tarvitsema ravinto. Hankkeessa pilotoidaan tarhaamisen menetelmiä perustamalla koetarha. Menetelmän pilottiin esimerkkilajiksi valitaan Riekko (Lagopus lagopus). Riistan tarhaamisen rakenteellisten vaatimusten tutkimisen lisäksi hankkeessa tehdään investointilaskelmia erilaisille toteutusvaihtoehdoille. Tarhaamista koskevan lainsäädännön reunaehdot ja vaatimukset selvitetään, sekä kartoitetaan lainsäädäntöön lähivuosina mahdollisesti tehtävät muutoket ja niiden vaikutus riistan tarhaamiseen elinkeinona. Riistantarhauksen petosuojaus ja niihin tarvittava teknologia selvitetään. Tarkoitusta varten hankkeessa selvitetään kuinka hyvin nykyiset valvonta ja suojausteknologiat toimisivat tarhausoloissa ja minkälaisia karkotteita tarvitaan teknologian lisäksi. Karkotteiden osalta selvitetään myös koirien suojaamista ¿ lähinnä susilta. Hankkeen tuottama tutkimustieto pyritään hyödyntämään maakunnan riistaosaamisen ja monipuolisen luonnon tukena siten, että riistaa tarhaamalla voidaan parantaa luonnonvara-alan työllisyyttä ja soveltaa uusien teknologioiden mahdollisuuksia perinteisten keinojen rinnalle maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

33121

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner