Hanke
Kehittämishanke - 22158

Rukiin viljelyn riskien vähentäminen

Luonnonvarakeskus

30.06.2016 - 30.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Rukiin viljelyn riskien vähentäminen -hankkeen yleistavoitteena on lisätä rukiin viljelyä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Maatalousyrittäjien näkökulmasta tämä tuo monipuolisuutta viljelykiertoihin, hajauttaa yksipuolisen kevätviljan viljelyn aiheuttamia riskejä ja tasaa työhuippuja. Alueen elintarviketeollisuuden osalta lisääntynyt tarjonta lähialueelta vähentää tarvetta tuoda ruista pitkien kuljetusmatkojen päästä, mikä osaltaan vähentää kuljetuskustannuksia, parantaa tuotantoketjun resurssitehokkuutta ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tavoitteeseen pyritään: 1) lisäämällä viljelijöiden tietoisuutta rukiin viljelyn uusista mahdollisuuksista (hybridilajikkeiden käyttömahdollisuudet, optimaaliset viljelymenetelmät) ja 2) luomalla rehukäytön kautta toimivat markkinat leipäviljaksi kelpaamattomille ruiserille. Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella ajalla 1.7.2016-31.12.2017.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22158

Aloituspäivämäärä

30.06.2016

Loppumispäivämäärä

30.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt