Hanke
Kehittämishanke - 8226

Ruokaviestintä ja alueellisen ruokaidentiteetin vahvistaminen – Etelä-Savon ruokaviesti

Helsingin Yliopisto

01.10.2015 - 17.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueellista ruokaidentiteettiä ruokaviestinnän keinoin ja sitä kautta edistää maakunnan ruoka-alan kehittymistä. Hanke vahvistaa paikallisuutta, lisää eteläsavolaisen ruoka-alan ja ruoan tunnettuutta, alan yrityssektorin näkyvyyttä, ruoan arvostusta sekä kiinnostusta ruokaa ja ruoka-alaa kohtaan sekä vahvistaa ruokaosaamista koko ruokaketjussa. Hanke toimii elintarvikealan tiedonvälitystä, yhteistyötä ja kehittämistä koordinoivana tahona Etelä-Savossa. Hanke toteuttaa yleistä ruokaviestintää, välittää ruokatietoa ja yleistajuista tutkimustietoa. Hankkeessa järjestetään ajankohtaistietoiskuja ruoka-alan yrityksille ja yrittäjille, kuluttaja- ja ammattilaistapahtumia sekä yleisöluentoja, toteutetaan verkkoviestintää ja laaditaan kirjoituksia eri lehtiin sekä kootaan ja välitetään tietoa Etelä-Savon ruokasektorista. Hankkeessa vahvistetaan ja tehdään näkyväksi paikallisuutta kehittämällä SaimaaMenun tunnettuutta erityisesti ravintoloiden tarjonnassa. Alueen ruokaketjun uudistumiskykyä ja innovatiivisuutta edistetään järjestämällä hankkeessa ruokainnovaatiokilpailu. Hankkeessa kytkeydytään valtakunnallisen lähiruokatoimintaan toteuttamalla lähiruoan Etelä-Savon aluetyötä. Hankkeen kohderyhmänä on koko ruokaketju; alkutuotanto, elintarvikkeiden valmistus, vähittäis- ja tukkukauppa, ravitsemispalvelut ja kuluttajat. Hankkeen toteuttajina ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015-31.7.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8226

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

17.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt