Hanke
Kehittämishanke - 93117

Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti

ProAgria Oulu ry

30.04.2019 - 12.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen kesto: 1.5.2019 - 30.8.2021 Hankealue: Pohjois-Pohjanmaa Ruokeva - Ruokaa kestävästi ja vastuullisesti -hankkeen tarkoituksena on edistää lähi-, luomu- ja luonnonkeruutuotteiden ketjua pellolta pöytään. Hanke lisää alueen yhteistyötä niin, että tuottajat, jalostajat ja ammattikeittiöt ymmärtävät toistensa toimintaa paremmin. Edistämme yhteistyötä ruokaketjun eri osa-alueiden kesken. Hanketta hallinnoi ProAgria Oulu ry/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeen tavoitteena on 1. lisätä elintarviketuottajien tietoa vastuullisesta ja kestävästä tuotannosta ja siitä viestimisestä 2. aktivoida kuntia, tuottajia, jalostajia ja ruokapalveluita sitoutumaan yhteisen tavoitteen edistämiseksi 3. laatia ammattikeittiöille lähi- ja luomutuotteita suosiva pilottimalli yhteistyössä oman alueen tuottajien, elintarvikeyrittäjien ja keittiöiden kanssa 4. tiedonhankinta ja -välitys alueen elintarviketoimijoille. Toimenpiteinä tavoitteiden saavuttamiseksi järjestämme teemapäiviä, kuntakiertueen ja suunnittelemme pilottimallin alueen raaka-aineiden lisäämiseksi ruokalistoilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93117

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

12.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt